Kiadványok

Tóth Boglárka, Fehér János: Sepsiszék templomainak történeti fa- és tetőszerkezetei

Terjedelem: 377 oldal ISBN: 978 963 7081 392 Megjelenés éve: 2024 Ára: 8.900.-Ft Mit tudhatunk meg Sepsiszék templomainak történeti faszerkezeteiről a helyszíni megfigyelések, a fák évgyűrű-vizsgálata, és az írott források alapján? Milyen új adatokkal szolgál a faszerkezetek kutatása a templomok építéstörténetéhez? Ezekre a kérdésekre ad választ Tóth Boglárka régész-dendrokronológus és Fehér János művészettörténész kutatásait bemutató, […]

Tovább olvasom

Szakács Béla Zsolt: Árpád-kori építészeti hagyományok Szepes és Sáros megyében

Terjedelem: I. kötet 480 oldal II. kötet 448 oldal ISBN: I. kötet 9789637081378 II. kötet 9789637081385 Megjelenés éve: 2023 Ára: 25.000.-Ft A kötet első része a Szepes és Sáros megyei építészeti emlékek részletes bemutatását és elemzését tűzi ki célul, beágyazva azt a történeti kontextusba. A kötet második része az egyes emlékek szakszerű katalógusát tartalmazza, feltüntetve […]

Tovább olvasom

A kökösi unitárius templom

A kökösi unitárius templom Terjedelem: 119 oldal ISBN 978 963 7081 36 1 Megjelenés éve: 2023 Ára: 4.500.-Ft A könyv kisebb tanulmányokon és dokumentumokon keresztül mutatja be a liturgikus tér történeti és művészeti értékeit. Jánó Mihály szerkesztő célja az volt, hogy ismeretterjesztő jelleggel, de szakmailag igényes szinten váljon olvashatóvá mindaz, amit ma tudunk a kökösi unitárius […]

Tovább olvasom

Mihály Ferenc – Szász Erzsébet: Míves famunkák Erdélyben

Mihály Ferenc – Szász Erzsébet: Míves famunkák Erdélyben Ácsmunkák, asztalosmunkák a XV–XVI. századból Terjedelem: 644 oldal ISBN 978 963 7081 34 7 Megjelenés éve: 2021 Ára: 14.900 Ft Ha közvetlenül a kiadótól rendeli meg, a könyv árából 30% árengedményt biztosítunk. Elképesztően nagyszámú és ismeretlen a XV-XVI. századi erdélyi festett-faragott famunkák szerencsés módon fennmaradt emlékanyaga, melyből […]

Tovább olvasom

Élhető örökség – válogatás a Népi Építészeti Program helyreállításaiból

Élhető örökség Válogatás a Népi Építészeti Program helyreállításaiból Terjedelem: 263 oldal ISBN: 978 963 7081 35 4 Megjelenés éve: 2022 Ára: 9.900.-Ft Az Élhető örökség c. kiadvány a Népi Építészeti Program keretében felújított épületek közül tizenhetet – tizenhét igazán gyönyörű példát – bemutató kiadvány, amely reményeink szerint egy sorozat első kötete. A könyvben szereplő épületek […]

Tovább olvasom

Falfestészeti emlékek a középkori Zólyom vármegye területén

A Jékely Zsombor és Kovács Gergely által írt, Kollár Tibor által szerkesztett, és Mudrák Attila gyönyörű fotóival illusztrált kötet hosszú tanulmányban mutatja be a középkori Zólyom vármegyét. A bevezető tanulmány után az egyes helyszínek, templomok bemutatása következik. Kovács Gergely a zolnai Szent István-templomról, a felsőmicsinyei Szent Mihály-templomról és a nagyócsai Mindenszentek-templomról ír, míg Jékely Zsombor a cserényi Szent Márton-templom és a póniki Evangélista Szent János-templom hol töredékesen, hol teljesebben fennmaradt falképeit vizsgálja.

Tovább olvasom

Nyitra-vidéki falképfestészet a középkorban

A kötet a Nyitra-vidék gazdag középkori falfestészeti emlékanyagát mutatja be, amelyekről kivételes kvalitásuk dacára mindeddig nem született átfogó munka. E hiányosság oka főként az, hogy a falképek nagyrésze csupán az elmúlt évtizedek restaurátori kutatása nyomán került elő. Számos újonnan felfedezett emlék pedig – így a szádoki templom gazdag, szinte az egész templomot kitöltő freskódísze és a zselízi templom monumentális Szent László-ciklusa – ebben a kötetben lesz először publikálva.

Tovább olvasom
Cover th

“…ideje az építésnek…” A Rómer Flóris Terv műemlék-helyreállításai

Terjedelem: 217 oldal ISBN szám: 978 963 7081 293 Megjelenés éve: 2018 Ára: 6.900.-Ft Az „Ideje az építésnek” – A Rómer Flóris Terv műemlék-helyreállításai c. kötet a Rómer Flóris terv első 2 évében magyar kormányzati támogatással megvalósult helyreállítási, restaurálási és egyéb eredményeket mutatja be. A művészi fotókkal gazdagon illusztrált kötet ugyanakkor megismerteti a nagyközönséget a […]

Tovább olvasom
Taji tagolodas borito 03 th

Táji tagolódás Erdély népi építészetében

A Rómer Flóris Terv támogatásával és a Teleki László Alapítvány társkiadásában megjelent Furu Árpád: Táji tagolódás Erdély népi építészetében c. kötete. A kötet elsődleges célja Erdély nagy és kis tájegységeinek részletes ismertetése, illetve e sokszínűség kialakulási folyamatának, azaz a népi építészet differenciált fejlődésének bemutatása. A szerző, Furu Árpád (1969) építőmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, néprajzkutató több mint […]

Tovább olvasom