Szakács Béla Zsolt: Árpád-kori építészeti hagyományok Szepes és Sáros megyében

Terjedelem: I. kötet 480 oldal
II. kötet 448 oldal
ISBN: I. kötet 9789637081378
II. kötet 9789637081385
Megjelenés éve: 2023
Ára: 25.000.-Ft

A kötet első része a Szepes és Sáros megyei építészeti emlékek részletes bemutatását és elemzését tűzi ki célul, beágyazva azt a történeti kontextusba. A kötet második része az egyes emlékek szakszerű katalógusát tartalmazza, feltüntetve a releváns írott forrásokat, a szakirodalmi hivatkozásokat, az egyes épületek leírásával és datálásával. A kötetet gazdag illusztrációs anyag egészíti ki, melyet részint archív és jelenkori építészeti rajzok, részint magas színvonalú fotók alkotnak.