Anyaországi támogatás az oltszakadáti szórványnak

Százhuszonöt magyar lélek: a 2011-es romániai népszámlálási adatok szerint ennyi honfitársunk él együtt a többségi románsággal (a Szeben megyei falu teljes lakossága 582 fő) Oltszakadátban (románul: Săcădate).

A hajdan magyar alapítású település központjában állnak a magyarok lakta házak és a 13. század elején épült, értékes templom. Ez eredetileg háromhajós bazilika volt, ám oldalhajóit lebontották. Főhajójához nyugat felől zömök, erős torony csatlakozik. Főszentélye patkó alaprajzú apszisból és szentélynégyzetből áll. Értékét leginkább oszlopbélletes nyugati kapuzata jelzi, amely több környékbeli szász templom kapuzatával szoros rokonságot mutat.

Az épületet több pusztulás érte, a 18. század derekán jelentős felújításon esett át. Ekkor újjáépültek boltozatai, s új tetőzetet, valamint értékes berendezést kapott.

A templom a gyülekezet erőfeszítései ellenére is avult műszaki állapotban van, átfogó helyreállítási és restaurálási munkákat igényel. 2015-ben a tetőzet helyreállítása készült el a magyar kormány támogatásával.

A Teleki László Alapítvány lebonyolításában 2016-17-ben építészeti felmérés, kőrestaurátori terv készült, az állagmegóvási munkák során megvalósult a csapadékvízelvezető-rendszer tervezése és kiépítése.

A nyár folyamán a magyar kormány által finanszírozott Rómer Flóris-terv keretében elkészült a nyugati kapu és kőelemek kőrestaurálása.