Népi Építészeti Program: megduplázódott a támogatási igények száma

A magyarországi népi épített örökség megóvását célzó Népi Építészeti Program legutóbbi támogatás igénylési kiírására kétszer annyi kérelem érkezett, mint az előzőre: a szeptember 14-én zárult beadási körben 403-an nyújtottak be kérelmet népi ingatlanuk teljes körű vagy részleges felújítására.

A Népi Építészeti Programot a magyar kormány hozta létre: a 2019 óta a Teleki László Alapítvány lebonyolításában, évi 1,5 milliárd forintos keretből zajló program célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson olyan védett épületek tulajdonosainak – szervezeteknek és magánszemélyeknek –, amelyek népi építészeti értéket képviselnek.

A nagy érdeklődés és a benyújtott kérelmek magas száma azt jelzi, hogy – amint azt Dr. Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója megfogalmazta – „a program beindult, az érvényes kérelmek által kialakult pénzügyi igény messze meghaladja az éves kiosztható keretet. Ez nem baj, sőt: egy jó programnak így kell működnie.”

És most egy kis statisztika: a benyújtott kérelmek alapján látszik, hogy a legtöbben a dél-dunántúli régióból érdeklődtek a program iránt (innen 132 igénylés érkezett). Ezt követi az észak-magyarországi régió (70), majd Közép-Dunántúl (68). A nyugat-dunántúli régióból 47, az észak-alföldiből 34, a dél-alföldiből 27, míg a közép-magyarországiból 25 igénylés érkezett.

A kérelmet benyújtók között legtöbb a magánszemély (298), aztán a helyi önkormányzat (89), majd a gazdasági társaság (6), az egyházi jogi személy (4), az egyéb kategóriába sorolható kérelmező (4), az alapítvány (1), és végül a helyi nemzetiségi önkormányzat (1).

A Népi Építészeti Programról

A Népi Építészeti Program a műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló, épített örökség egyedi elemeinek veszélyelhárításához, megóvásához, részleges vagy teljes helyreállításához biztosít forrást. Az odaítélhető vissza nem térítendő támogatás összege kérelmenként legalább 500 ezer, legfeljebb 20 millió Ft.

A támogatás mértéke természetes személyek és önkormányzatok (ideértve a kisebbségi önkormányzatokat is) esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, egyéb esetben legfeljebb 50%-a.

A támogatási kérelmek elbírálását a Miniszterelnökséget vezető miniszter által felkért bíráló bizottság végzi. A döntés meghozatalát követően a kérelmezőt írásban értesítik a döntésről.

A támogatási kérelmeket a Teleki László Alapítvány által üzemeltetett online felületen kell benyújtani.

További információ a kapcsolat@nepiprogram.hu e-mail címen kérhető.