Nem ázik tovább Pókafalva református temploma

A Székás (Székes) völgyének egykori, magyarok, szászok és románok által lakott települése Vingárd és Pókafalva. Pókafalva jelenlegi református templomának építéstörténete 1416-ban kezdődött, amikor László szebeni prépost a pálosok részére kolostort épített. 1418-ban a pálos kolostort egy búcsúengedély kapcsán említették. 1533-ban török beütés miatt a ferencesek elmenekültek. A későbbiekben a plébániatemplomot a lutheránusok, a kolostortemplomot a reformátusok használták. A magyar állam által létrehozott Rómer Flóris Terv támogatásával, Maczalik Arnold építész és csapata kitartásának köszönhetően fedél került a templom falai fölé.