Gondos előkészítés után kora tavasszal kezdődhetnek a konkrét kivitelezési munkálatok

Az épített örökség megtartása érdekében a magyar kormány többféle programot indított. Az egyik legsérülékenyebb, az egykori falusi élethez kötődő, az átalakuló szokások miatt rohamosan háttérbe szoruló terület, a népi épületállomány megóvására hívta életre a Népi Építészeti Programot 2017-ben, amely 2019-ben évi 1,5 milliárd forintos kerettel a Teleki László Alapítvány kezelésébe került.

A támogatáshoz jutás feltétele támogatási kérelem benyújtása. A júniusi kiírásra mintegy 200 kérelem érkezett be, amelyeket a bírálóbizottság a szakmai áttekintés és a bírálat előkészítése után több ülés keretében tárgyalt.

A bírálóbizottság összetételénél a szakmai kompetencia volt az elsődleges szempont: a Miniszterelnökséget vezető miniszter felkérésére építészek, örökségvédelmi szakemberek, a népi építészet kutatásában és helyreállításában jártas szakemberek alkotják a bizottság tagságát.

A kérelmek számbavétele után fontos tapasztalat, hogy azok területi eloszlása nemcsak az országos védettséget élvező műemlékek jellemzői szerint alakult, hanem a helyi védett épületek esetében is értékszemléleti súlyponteltolódás tapasztalható. Míg vannak területek, ahol a falvak, kistelepülések átalakulása jelentős mértékben megváltoztatta ennek az épületállománynak a szerkezetét, karakterét, addig sok helyen olyan magántulajdonosok birtokolják a népi épületeket, akik azokat máig használják. Emellett természetesen az általános társadalmi folyamatokkal összefüggésben látható olyan tendencia is, amely részben a turisztikához, részben a szabadidő-eltöltéshez kötődően új tulajdonosi réteg megjelenését mutatja a népi emlékeknél.

A természetes anyagokból épült, hagyományos technikákkal kivitelezett épületek iránti figyelem általános társadalmi tendenciaként is jól érzékelhető napjainkban. A történeti épületeknél ez olyan adottság, mely az ökologikusság társadalmi felelősségtudatával is gondolkozó új tulajdonosi réteget teremt. A fenntarthatóság egy népi épület felújításakor nem csak az adott épület, de a hagyományos építéstechnológia mesterségének és az alkalmazott anyagok előállításának a folyamatát is megtartóvá teszi.

A fenntarthatósághoz hozzá tartozik sok esetben a funkcióváltás is. Megfigyelhető, hogy az egykor gazdasági épületként használt épületállomány felújítása is új igényként jelenik meg, a kocsiszínek, istállók, pajták, pincék stb. új funkciót kapnak az új tulajdonosok elképzelései szerint. Ez a folyamat annyiban támogatható, amennyiben a történeti épület megjelenését nem változtatja meg, az eredeti formákhoz és szerkezeti megoldásokhoz alkalmazkodó továbbépítés vagy átépítés valósul meg.

A 2019. évi támogatási kérelmekre nyújtható támogatás mértéke 500 ezertől 20 millió forintig terjed, ami akár kisebb épületek teljes megújítására is alkalmas. Jellemző azonban, hogy a tulajdonosok az ütemezett megvalósítás érdekében gyakran választották csak egyes épületrészek megújítását. Legjellemzőbb ezek között a tetőszerkezet megújítása a tetőfedéssel egyetemben, illetve a víztelenítés kérdése, hiszen ezek teremtik meg a majdani korszerű használat alapjait.

A bírálóbizottság nagy örömmel fogadta az ütemes megvalósíthatóság folyamataként a korábbi években is már támogatást nyert épületfelújítások újabb ütemeit; ezekben az esetekben gyakran már nemcsak a ház, de akár a porta udvarának, kerítésének a megújításáról is szóltak kérelmek.

A Teleki László Alapítvány által megújított szakmai elveknek megfelelően a bírálóbizottság több esetben is támogatta az előkészítő munkálatokat. A szakmai megalapozottság érdekében hozott döntés egy későbbi felújítás alapjait jelentheti, támogatva mind az anyagi lehetőségek ütemezett hozzárendelését, mind pedig az időbeli megvalósíthatóságát. A döntésekben egységesen jelent meg ez a holisztikus megközelítés, annak érdekében, hogy az épület megújítása egyenletesen terhelje magát a tulajdonost is a megvalósítás hosszabb folyamatában.

A bírálóbizottság döntései jelenleg a megvalósításban eljáró Teleki László Alapítvány jóváhagyó hozzájárulását várják. Mindeközben zajlik a támogató szerződések előkészítése is, hogy a döntések meghozatalával a tulajdonosok azonnal kiértesíthetők legyenek. Várhatóan a kiértesítések december folyamán megtörténnek minden befogadott kérelem esetében – így a következő évet a szerződéskötésekkel meginduló munkákkal tervezhetik a tevékenységükben támogatottak.

A teljes bekerülési költség maximum 80%-át biztosító anyagi forráshoz a Népi Építészeti Program új elemeként mentori program is társul, amely elsősorban a tulajdonosokat segíti a tevékenységük szakmailag megfelelő elvégzésében. Ennek keretében a részt vevő tervezők, kivitelezők és műszaki szakemberek is segítségét kérhetik a mentoroknak a helyszíni szemlék idején a legeredményesebb forrásfelhasználás érdekében. (A mentori szervezetről részletesebben itt olvashat: https://www.telekialapitvany.hu/megalakult-a-nepi-epiteszeti-program-mentori-szervezete/).

A támogatásban részesült tulajdonosok épületein a konkrét építési tevékenységek várhatóan kora tavasszal indulhatnak el, így a várakozások szerint 2020 őszén mintegy száz épület újul meg a Népi Építészeti Programnak köszönhetően.