Értékazonosítás és tervezés – a Népi Építészeti Program új szakmai eleméhez kapcsolódó támogatói döntés

A Népi Építészeti Program megvalósítójaként eljáró Teleki László Alapítvány 2020. évi első támogatói döntése a szakmai előkészítés támogatásával a történeti értékek gondos feltárását, az épületek állapotának elemző értékelését és megújulásuk szakmai alaposságú előkészítését támogatja.

A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program létrehozásáról szóló 1601/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban foglalt – és az 1021/2019.(II.6.) Korm. határozattal meghosszabbított hatályú – kormányzati szándékkal összhangban a Miniszterelnökség megbízásából a Teleki László Alapítvány, mint megvalósító szerv támogatási lehetőségre történő felhívást tett közzé népi építészeti emlékek értékeinek feltárása, dokumentálására és megújulásának tervezésére tárgyban.

Vízkereszt napján, 2020. január 6-án nyílt meg a nepiprogram.hu-n a szakmai előkészítési tevékenységek támogatására benyújtható kérelmezési felület. A Népi Építészeti Program új elemeként létrehozott támogatási formának kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a megvalósító Teleki László Alapítvány. A korábbi programévek elemzése megmutatta, hogy mind az országos védettségű, mind pedig a helyi védettségű épületek megújulásának szakszerű előkészítése meghatározó a történeti értékek fenntartható kezelésében. A szakszerű feltárás egyfelől az értékek azonosítását biztosítja a tulajdonosok és úgy a tervezésben részt vevők számára, amelyek megőrzésére a szakemberek véleményének figyelembevételével ütemezett felújítási stratégia alakítható ki. A szakvélemények nem csak a jól látható avulási problémák, de a még rejtett, azonban szakszerű feltárással detektálható épületszerkezeti problémák együttes kezelésére egy jól tervezhető folyamatot vázolnak fel a tulajdonos számára. A komplex szakmai előkészítés támogatásával így a megvalósító közvetlen segítséget nyújt már a megújítási tevékenység alapjait biztosító szakaszban az értékek gondos gazdái számára – potenciálisan előkészítettebb dokumentációk várhatóak a Népi Építészeti Program építési tevékenység megvalósítására benyújtható kérelmeinél is.

Az évkezdettel megjelent kiírásról a nepiprogram.hu online felületen korábban már regisztrált érdeklődők közvetlen értesítést kaphattak, az Alapítvány honlapján megjelenő hirdetés folyamatos érdeklődést generált a hiánypótló új programelemnek. A kezdeményezésről szakmai körökben és az épített örökség megőrzésében elkötelezett szélesebb társadalmi közegben is elismeréssel szóltak, a Teleki László Alapítvány által rendezett Élhető örökség – Népi építészeti konferencián számos előadó nagy jelentőséget tulajdonított az értékek pontos feltárásán alapuló előkészítés folyamatának, mely a Népi Építészeti Program egyik kiemelt céljaként idén már megvalósulhat.

A kiírás nyitva-állása szakmai megfontolásból immár 45 napra bővült, ami alatt folyamatos telefonos megkeresések és érdeklődő elektronikus levelek sora bizonyította az új programelem létjogosultságát. A Program ismertségét mutatja a 400-at meghaladó kérelem-kezdeményezés. A megerősített szakmaiságot sokan üdvözölték, és a jól azonosítható érték-centrikusságot közvetítő kiírásra 150-et meghaladó számú kérelem került benyújtásra. Egyes kérelmek esetében az anyagok nem kerültek teljességgel feltöltésre, vagy formai okból nem volt a kérelem befogadható. A hiánypótlási szakasz lezárultával a Népi Építészeti Programot megvalósító Teleki László Alapítvány által létrehozott Bíráló Bizottság elé 124 kérelem került. A döntésformálás a világméretű járványhelyzet miatt hozott intézkedések okán online felületen került lebonyolításra. A vélemények összegzése a digitális platformon keresztül zajlott, a Bíráló Bizottság minden esetben egyértelmű állásfoglalást alakíthatott ki az egyes kérelmek egyedi elbírálásánál és megfogalmazta szakmai iránymutatásait.

A 124 kérelemben megjelelt szakmai előkészítő tevékenységek tervezett összértéke meghaladta a 170 millió, az igényelt támogatás mértéke megközelítette a 130 millió forintot. A Bíráló Bizottság minden tagja részt vett a véleményformálásban, a benyújtott anyagok teljességgel történő értékelésével a véleményezhető kérelmekből közel 100 esetben látta teljességgel támogathatónak a tevékenységeket, mintegy tucatnyi esetben résztámogatást biztosított, 10 esetben nem támogatta a kellőképpen nem megalapozott elképzeléseket. A megítélt mintegy 113 millió forint támogatással közel 155 millió forint ellenértékű szakértői és tervezői munka valósulhat meg a 114 támogatott projektben.

A támogatásra javasolt kérelmek közel 15 %-ánál az igényelhető legmagasabb összeg került megítélésre. A másfél millió forint támogatásoknak köszönhetően komplex szakmai előkészítés valósulhat meg összetettebb épületegyütteseknél. A kisebb összegű támogatott kérelmek jellemzően kisebb léptékű lakóházak és gazdasági épületek egységes szemléletű komplex értékfeltárását biztosítják, vagy egy jól lehatárolható feladat kevesebb számú szakértői tevékenységet jelentő részfeladatának költségigényét ellentételezheti. A komplex szakmai előkészítésben a történeti érték dokumentálása valósulhat meg, szakértői anyagok (faanyagvédelmi, statikai, épületdiagnosztikai) és építészeti tervek készülhetnek el.

E tevékenységeken keresztül a tulajdonos az épület szakszerűen tervezhető karbantartásának komplex előkészítését valósítja meg, illetve a szerkezetek természetes avulásából adódó hibák korrigálásának folyamatát tervezheti meg. Nem egy esetben a szakmai program az értékfeltárás mellett a hagyományos szerkezetekkel történő rekonstrukciós tervezést tűzte ki célul, mellyel az utóbbi évtizedek helytelen átalakításait vagy nem szakszerűen kivitelezett beavatkozásait korrigálhatja a későbbiekben az épület jó gazdája. A hagyományos szerkezeteket használó rekonstrukciós szemlélettel végzett tervezés falkutatásra és restaurátori szakvélemények eredményeire támaszkodhat majd több esetben is. A megalapozó szakmai dokumentációk egységes értékmegtartó szemléletű felújítások tervezéséhez járulnak hozzá.

A gondosan megfogalmazott szakmai programokból egyértelműen kiolvasható, hogy a kérelmezők jelentős része tudatosan készül a Népi Építészeti Program építési tevékenységre igényelhető kérelembenyújtási kiírására, mely a jelenlegi veszélyhelyzeti korlátozásokat is figyelembe véve várhatóan a nyár folyamán ismét megjelenik – ezzel egy 2021-re is áthúzódó, egymásra épülő tevékenységsor megvalósításával is számolnak. Ez különösen fontos a mai helyzetben: míg a támogatottak tevékenységének köszönhetően közel 500 szakember vesz részt a következő hónapokban körültekintő óvatossággal végzett munkájával az épületek állapot-értékelésében és a felújítások tervezésében, addig az építési tevékenységgel is járó folyamatok – a már eddig is jelentkező folyamatos érdeklődésből következtethetően – közel ennyi építési vállalkozás mesterembereinek adhatnak további munkát az elkövetkező másfél évben országszerte.

A Bíráló Bizottság szakmai értékelésen alapuló döntés-javaslatát a megvalósítóként eljáró Teleki László Alapítvány befogadta. Az informatikai előkészítés után a Támogatottak döntésértesítést kaptak, megismerhették a tervezett tevékenységükkel kapcsolatban a Bíráló Bizottság által megfogalmazott szakmai elvárásokat, és elfogadással kezdeményezhetik a szerződéskötést. A támogatott tevékenységeket a nyár folyamán lehet megvalósítani mentori szakmai támogatás mellett. Az eredményes előkészítéssel a gondos tulajdonosok egy felújítás komplex megalapozó dokumentációihoz juthatnak, melyekkel a várhatóan július közepén kiírásra kerülő, épületfelújításra is kérelmezhető támogatások benyújtási időszakában folytathatják a népi építészeti értékeket megőrző ütemezett tevékenységüket.

A Népi Építészeti Program szakmai előkészítés támogatására vonatkozó egyedi támogatási kérelem-benyújtási időszakának folyamatában a Bíráló Bizottság által elbírált, a megvalósítóként eljáró Teleki László Alapítvány döntésével támogatott kérelmek listája ehelyütt közzétételre kerül.

Kérelem Egyedi Azonosító Megvalósulási helyszín település Megvalósulási helyszín védettség jellege
TLA/NEPI2019/200907 Kallósd Helyi védett
TLA/NEPI2019/200944 Tard Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/201136 Tard Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/200884 Köveskál Helyi védett
TLA/NEPI2019/200917 Gerjen Helyi védett
TLA/NEPI2019/201061 Váncsod Műemléki környezet
TLA/NEPI2019/201137 Kisvejke Helyi védett
TLA/NEPI2019/200924 Balatonendréd Helyi védett
TLA/NEPI2019/200916 Szeged Helyi területi védelem
TLA/NEPI2019/200965 Sajólád Helyi védett
TLA/NEPI2019/201145 Závod Helyi védett
TLA/NEPI2019/200974 Magyarpolány Nyilvántartott műemléki érték
TLA/NEPI2019/201192 Závod Helyi védett
TLA/NEPI2019/201246 Hajdúszoboszló Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/201138 Závod Helyi védett
TLA/NEPI2019/201118 Kisvejke Helyi védett
TLA/NEPI2019/201154 Tevel Helyi védett
TLA/NEPI2019/201202 Kismányok Helyi védett
TLA/NEPI2019/201081 Harta Helyi védett
TLA/NEPI2019/201071 Babarc Helyi védett
TLA/NEPI2019/200933 Dabas Helyi védett
TLA/NEPI2019/201125 Závod Helyi védett
TLA/NEPI2019/201018 Sarud Helyi védett
TLA/NEPI2019/201028 Sarud Helyi védett
TLA/NEPI2019/201149 Sarud Helyi védett
TLA/NEPI2019/201126 Gyenesdiás Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/201096 Bóly Helyi területi védelem
TLA/NEPI2019/201009 Szentes Helyi védett
TLA/NEPI2019/201159 Kozármisleny Helyi védett
TLA/NEPI2019/200894 Szil Helyi védett
TLA/NEPI2019/200937 Tihany Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/201097 Babarc Helyi védett
TLA/NEPI2019/201039 Óbánya Helyi védett
TLA/NEPI2019/201146 Petőmihályfa Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/201025 Legénd Helyi védett
TLA/NEPI2019/201075 Sióagárd Helyi védett
TLA/NEPI2019/200792 Murga Helyi védett
TLA/NEPI2019/201038 Ajkarendek Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/201155 Szellő Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/200779 Pécsely Nyilvántartott műemléki érték
TLA/NEPI2019/200904 Majs Helyi védett
TLA/NEPI2019/200987 Mezőberény Helyi védett
TLA/NEPI2019/200836 Balatonendréd Helyi védett
TLA/NEPI2019/200878 Kismányok Helyi védett
TLA/NEPI2019/200837 Dunaszekcső Helyi védett
TLA/NEPI2019/201134 Balatoncsicsó Műemléki környezet
TLA/NEPI2019/201099 Tiszadob Helyi területi védelem
TLA/NEPI2019/201210 Ötvöskónyi Helyi védett
TLA/NEPI2019/201203 Ötvöskónyi Helyi védett
TLA/NEPI2019/201092 Bak Helyi védett
TLA/NEPI2019/201287 Szilsárkány Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/200986 Balatonkeresztúr Nyilvántartott műemléki érték
TLA/NEPI2019/201207 Závod Helyi védett
TLA/NEPI2019/200788 Márkó Helyi területi védelem
TLA/NEPI2019/200952 Balatonberény Nyilvántartott műemléki érték
TLA/NEPI2019/200989 Balatonberény Nyilvántartott műemléki érték
TLA/NEPI2019/201128 Nagyréde Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/201076 Dunabogdány Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/201122 Bátaszék Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/201093 Magyarpolány Helyi védett
TLA/NEPI2019/201064 Tihany Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/200897 Töttös Helyi védett
TLA/NEPI2019/201214 Drávacsehi Helyi védett
TLA/NEPI2019/201217 Drávacsehi Helyi védett
TLA/NEPI2019/201218 Drávacsehi Helyi védett
TLA/NEPI2019/200841 Orfű Helyi védett
TLA/NEPI2019/201206 Drávacsehi Helyi védett
TLA/NEPI2019/201043 Szilágy Nyilvántartott műemléki érték
TLA/NEPI2019/201166 Velem Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/201072 Szokolya Helyi védett
TLA/NEPI2019/201041 Kóspallag Helyi védett
TLA/NEPI2019/200826 Balatonberény Nyilvántartott műemléki érték
TLA/NEPI2019/200975 Csongrád Helyi védett
TLA/NEPI2019/200925 Zengővárkony Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/200829 Pogány Helyi védett
TLA/NEPI2019/200915 Jánoshalma Műemléki jelentőségű terület
TLA/NEPI2019/201059 Szálka Műemléki környezet
TLA/NEPI2019/201215 Kismarja Helyi védett
TLA/NEPI2019/200968 Závod Helyi védett
TLA/NEPI2019/201070 Biharugra Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/200913 Bezenye Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/200990 Györköny Helyi védett
TLA/NEPI2019/200849 Kiskőrös Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/200920 Tarpa Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/200781 Harta Helyi védett
TLA/NEPI2019/200780 Pilisborosjenő Helyi védett
TLA/NEPI2019/201074 Újléta Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/201091 Sárpilis Helyi védett
TLA/NEPI2019/200835 Magyarpolány Helyi védett
TLA/NEPI2019/201103 Oszkó Nyilvántartott műemléki érték
TLA/NEPI2019/200774 Nagykőrös Helyi védett
TLA/NEPI2019/200956 Algyő Helyi védett
TLA/NEPI2019/200997 Balatonszentgyörgy Helyi védett
TLA/NEPI2019/201078 Nemesvita Nyilvántartott műemléki érték
TLA/NEPI2019/200802 Petőmihályfa Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/201083 Óbánya Helyi védett
TLA/NEPI2019/201034 Mecseknádasd Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/201131 Cserépváralja Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/200870 Pogány Helyi védett
TLA/NEPI2019/201027 Bükkzsérc Műemléki környezet
TLA/NEPI2019/200919 Balatoncsicsó Nyilvántartott műemléki érték
TLA/NEPI2019/200996 Vászoly Nyilvántartott műemléki érték
TLA/NEPI2019/201117 Györköny Helyi védett
TLA/NEPI2019/201112 Patca Helyi védett
TLA/NEPI2019/200875 Balatonakali Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/200856 Závod Helyi védett
TLA/NEPI2019/201057 Okorág Műemléki védelem
TLA/NEPI2019/200935 Györköny Helyi védett
TLA/NEPI2019/200982 Biatorbágy Helyi védett
TLA/NEPI2019/200871 Magyarszék Helyi védett
TLA/NEPI2019/200843 Bernecebaráti Helyi védett
TLA/NEPI2019/200793 Homokmégy Helyi védett
TLA/NEPI2019/200769 Györköny Helyi területi védelem
TLA/NEPI2019/200775 Bátaszék Műemléki védelem