Egyházgelle: megújult templomtetőzet és falképkutatás

A Dunaszerdahelytől 10 kilométerre a Felvidéken található Egyházgelle egykor önálló település, ma több falu összevonásával Gelle része. A több mint ötszáz lelkes települést nagyrészt magyarok lakják.

A Szent Péter és Szent Pál római katolikus plébániatemplom 13. századi eredetű, többször átépítették. Részben a magyar kormány által létrehozott és finanszírozott, a Teleki László Alapítvány lebonyolításában működő Rómer Flóris terv keretében most készült el a tető felújítása. A támogatás kiterjedt az istenháza értékes falképeinek kutatására is.

A tetőfelújítást március 5-én kezdték el, és három részből állt: a szentély tetőszerkezetének felújítása, a hajó tetőszerkezetének nyugati fél szegmensének felújítása, a hajó tetőszerkezetének keleti fél szegmensének felújítása.

A munkálatok első fázisában került sor a meglévő héjazat (hódfarkú kerámia tetőcserép és a lécezés) eltávolítására. A szakemberek megállapították, hogy a régi tetőszerkezet oly mértékben károsodott, hogy annak bármilyen szintű újrahasznosítása teljesen lehetetlen. Ezt követően elkezdődött a régi tetőszerkezet eltávolítása, majd a csupasz falak tisztítása és a szentély födém kitakarítása. Az új tetőszerkezetet az eredeti barokk tetőzet méretei és műszaki megoldásai alapján építették újra, hagyományos ácstechnológiák alkalmazásával. Az új héjazat szintén kerámia: természetes, piros színű hódfarkú tetőcserép.