Régészeti munkák a partiumi Tamáshidán

A magyar kormányzati finanszírozásból a Teleki László Alapítvány lebonyolításában zajló Határon túli Árpád-kori templomok műemléki helyreállítási programja, röviden Árpád-ház program keretében 2018 és 2023 között olyan Kárpát-medencei, magyar templomok újulnak meg, amelyek javarészt a XIII. században épültek.

A programban részt vevő egyik legértékesebb templom Tamáshidán áll, a magyar-román határ közelében. A méltatlan állapotban lévő templomrom az Alföld egyik legjelentősebb Árpád-kori építészeti emléke. Ma is áll impozáns méretű nyugati tornya és az egykori főszentély. A téglából épült templom egykor háromhajós volt. A nyugati rész összetett kialakítású volt: középen robosztus torony magasodik, melynek ma is áll öt emelete.

Tamáshidán 2020 nyarán régészeti kutatások zajlottak. Ezek elsődleges szerepe az volt, hogy tudományos igénnyel feltárt terepet biztosítson a rétegeket vizsgáló geológiai elemzésekhez, valamint az ehhez szükséges szelvények szakszerű régészeti módszerekkel történő kiásása, biztosítva ezáltal a bolygatott régészeti leletanyag megmentését és hasznosítását a tudomány céljai számára.

A megye legfontosabb románkori szakrális emlékénél kiásott öt szelvény fontos adatokat szolgáltatott a templom építéstörténetére, fejlődésére és pusztulására vonatkozóan és több, igen izgalmas alaprajzi összefüggés is kiderült, a leletanyag mennyisége és minősége betekintést nyújt az építmény elő- és utóéletébe és a körülötte elhelyezkedő temető állapotára és relatív kronológiájára is.

A feltárásból előkerült leletanyag hűen tükrözi a templom működésének és pusztulásának időszakát. Ezenkívül jelentős kerámiaanyag került elő a használaton kívül helyezés utáni időszakból is.

A tamáshidai templomromnál lezajlott kutatások megerősítették a történeti forrásokból ismert építkezés korát, de nem egyértelműsítették azt, nem derült ki, hogy a tatárjárás előtt, vagy utána épült a létesítmény. A leletanyag és az ásatásban fellelt korábbi épületrészek is arra engednek következtetni, hogy az épületnek mindenképp van egy korábbi 11-12. századi, ismeretlen alaprajzú előzménye, mely ugyanúgy lehetett háromhajós, mint a mai templom.