Árpád-ház program: középkori templomok újulnak meg magyar támogatással Erdélyben és a Felvidéken

A magyar kormányzati finanszírozásból a Teleki László Alapítvány lebonyolításában zajló Határon túli Árpád-kori templomok műemléki helyreállítási programja, röviden Árpád-ház program keretében 2018 és 2023 között olyan Kárpát-medencei, magyar templomok újulnak meg, amelyek javarészt a XIII. században épültek.

A programban a következő templomok vesznek részt.

Tamáshida (Tămaşda, Románia), romtemplom
A magyar-román határ közelében, méltatlan állapotban lévő templomrom az Alföld egyik legjelentősebb Árpád-kori építészeti emléke. Ma is áll impozáns méretű nyugati tornya és az egykori főszentély, melynek boltozata a beomlással fenyeget. A téglából épült templom egykor háromhajós volt. A nyugati rész összetett kialakítású volt: középen robosztus torony magasodik, melynek ma is áll öt emelete. Alaprajzi formái, dongaboltozata és nyílásszerkezeteinek többsége a XIII. század első felében is elképzelhető, de a kapuzat és a főhajó árkádívsora ennél későbbi időre vall.

Érábrány (Abram, Románia), református templom

A jelenlegi, 1937-47 között épült érábrányi református templom közelében áll a korábbi református templomként szolgáló épület, napjainkban félig romos állapotban. A ma egyhajós templom az Alföld kiemelkedő fontosságú Árpád-kori szerzetesi emléke. Eredetileg premontrei kolostornak épült, 1234-ben említik először. A templomban a meszelés alól falképek is előkerültek. A sokáig tető nélkül állt templom az ezredforduló után újra fedelet kapott, szakszerű restaurálása a program keretében valósulhat meg.

Tompaháza (Rădești, Románia), református templom
A tompaházai református templom az erdélyi Fehér megyei szórványmagyarság egyik kiemelkedően értékes építészeti emléke. A téglából épült templom egyhajós, keletről nyújtott alaprajzú, félköríves szentély zárja. Legértékesebb része a nyugati torony és a vele egybeépült karzat, amely egy jellegzetes XIII. századi magyarországi típus képviselője (hasonló emlékek pl. Alsóörs, Nagytoronya, Csaroda). A templomban értékes kora újkori sírkövek vannak a padlóba süllyesztve.

Magyarcséke (Ceica, Románia), római katolikus templom
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség templomai közül mindössze négy középkori eredetű, ezek egyike a magyarcsékei. A falu feltehetőleg a XIII. században népesült be, mint a királyi uradalom központja; egészen a XVIII. századig dominánsan magyar lakossággal rendelkezett. A XVI. század közepén református hitre tért egyházközség középkori eredetű templomát 1737-ben Csáky Miklós püspök visszaadta a katolikusoknak. A jelenleg viszonylag szerény kinézetű templom nyugati homlokzatát háromszintes torony uralja. Szakszerű restaurálással a ma jellegtelen templom visszanyerheti eredeti, Árpád-kori értékeit, és így a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség egyik ékköve lehetne.

Ipolypásztó (Pastovce, Szlovákia), református templom
Ipolypásztó templomát, amely Szent Györgynek volt szentelve, az 1330-as években említik először. A XVI. század óta református kezelésben álló templom ma is őriz Árpád-kori részleteket. Az épületegyüttes legrégebbi része a hajó nyugati fele lehet. A gazdag történeti múlttal rendelkező falu Árpád-kori templomának pontos történetét, esetleges előzményeit és rejtett értékeit alapos kutatás és restaurálás hozhatja felszínre.

Berzéte (Brzotín-Szlovákia) református templom

Berzéte 1243-től fogva szerepel az írott forrásokban. A faluban Szűz Máriának szentelt templom épült, melynek hívei a XVI. században csatlakoztak a reformációhoz. A szentélynek délen és keleten eredeti ablaka maradt fent. Ezzel egykorú lehet a dongaboltozatos sekrestye. Az együttes értékét emeli az ablakbélletekben és a déli homlokzaton feltárt középkori falfestés, a lőrésekkel áttört törtkő körítőfal és a templomkertben található Máriássy-mauzóleum.