Kiss Lóránd falképrestaurátor kapta a Granasztói György-díjat

A kitüntetést Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át, aki új műemlékvédelmi szakfolyóiratot is bemutatott a Rómer Flóris-terv – Megújuló épített örökség a Kárpát-medencében című konferencián

2020. október 15-én rendezték Budapesten a Rómer Flóris-terv – Megújuló épített örökség a Kárpát-medencében című konferenciát.

A Rómer Flóris-tervet koordináló Teleki László Alapítvány által rendezett eseményen a személyesen, illetve online jelenlévő résztvevők előadásokat hallhattak a Teleki László Alapítvány elmúlt másfél éves tevékenységéhez kapcsolódó felújításokról, projektekről.

Az előadások visszanézhetők az alábbi Youtube-linken: https://youtu.be/pfm3H9a8Iq8 .

A konferencián Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át a Granasztói György-díjat: a Kárpát-medence épített örökségéért végzett kiemelkedő munkáért járó elismerést idén Kiss Lóránd marosvásárhelyi falképrestaurátor kapta. Kiss Lórándról és munkásságáról lejjebb talál információt.

Gulyás Gergely bemutatta a konferencián a Teleki László Alapítvány új szakmai folyóiratát. Az évente kétszer vagy háromszor megjelenő, online elérhető In situ a határon túli magyar épített örökséggel kapcsolatos cikkeknek ad helyet, és erre a linkre kattintva https://www.telekialapitvany.hu/online-folyoirat/ , regisztráció után olvasható.

A Granasztói György-díj kitüntetettje, Kiss Lóránd

Kiss Lóránd 1973. május 23-án született, 1991-ben érettségizett a marosvásárhelyi Művészeti Líceumban. 1991–1996 között a Kolozsvári Képzőművészeti Egyetem grafika szakán tanult. Az egyetemi tanulmányok befejeztével három évig tanárként és képzőművészként tevékenykedett szülővárosában, grafikáival részt vett több kiállításon. Tagja a Romániai Képzőművészek Szövetségének.

Művész családba született, édesapja szobrászművész, édesanyja zenetanárnő. Nős, három lány édesapja, akiket hasonló irányba terelget. Másfél évtizede kiköltözött egy Marosvásárhelyhez közeli, Csipkerózsika álmát alvó kis faluba, Székelybóosba. Közösségépítéssel, nyári táborok szervezésével, régi népszokások, ünnepek felélesztésével, a falu templomainak helyrehozatalával, új műalkotások teremtésével életet vittek be az alvó kis falu hétköznapjaiba.

Érdeklődése már az egyetemi évek alatt a régi művészetek irányába fordult, az egyetemi tanulmányait befejezve képzését folytatta a falképrestaurálás területén, később pedig megszerezte a Művelődési Minisztérium által kibocsátott szakjogosítványt.

2000-től teljes erőbedobással az erdélyi falképek kutatásával, megmentésével, helyreállításával foglalkozik. Munkálkodásának köszönhetően az ismert erdélyi falképek és a rájuk vonatkozó ismeretanyag megduplázódott. Elég, ha csak a közelmúltban előkerült erdélyi Szent László-legendákra gondolunk, mint például Szászivánfalva, Szacsva, Csíkmindszent, Somogyom, Csíkmenaság, Székelyszentlélek, vagy pedig a két éve előkerült legenda a marosvásárhelyi Vártemplomban, amelynek a helyreállítását napjainkban végzik.

Kezdetben tűzoltómunkát, kutatásokat és konzerválási munkálatokat tudott és kellett végeznie. Számos falkép, falképtöredék ennek köszönheti meglétét, fennmaradását. Az utóbbi évtizedben jó szakmai csoportot kialakítva maga körül, már falképegyüttesek teljes restaurálását végezték el, melyek közül tíz fontosabbat emelnénk ki: Szék, Székelyderzs, Bögöz, Homoródoklánd, Marosszentanna, Nyárádszentlászló, Szászivánfalva, Medgyes, Küküllőkörös és Berethalom. Ezek száma folyamatosan növekszik, mivel jelenleg is több munkatelepen folynak munkálatok.

Kutatásainak eredményeit igyekszik folyóiratokban, könyvekben és különböző szakmai fórumokon megosztani az érdeklődőkkel. Aktív tagja a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség Egyházművészeti Bizottságának.

Negyedik gyermeke Fületelke. Az Arcus Egyesületen keresztül örökbe vett romos, gyülekezet nélkül maradt középkori eredetű erődtemplomhoz papilak és iskolaépület is tartozik. Az együttes helyreállítása egy hosszú folyamat, mely mellé műemlékhelyreállítási-restaurálási bázis kialakítása is társul, helyet adva szakmai képzéseknek. Nem napi nyolcórás restaurátor, bármikor készen áll, ha egy erdélyi templom, egy falkép, egy műemlék megmentéséért önkéntes alapon tenni kell, felekezettől, nemzetiségtől függetlenül.