IN SITU – ONLINE FOLYÓIRAT

JÉKELY ZSOMBOR: A kéméndi református templom és középkori falfestményei
HALMOS BALÁZS–MARÓTZY KATALIN: A kismuzsalyi romtemplom kutatása és elméleti rekonstrukciója
SZAKÁCS BÉLA ZSOLT: A nagykemléki templom és falképei
BAKÓ ZSUZSANNA ILDIKÓ: Egy elszánt jászóvári prépost emlékirata a kassai premontrei templomról
BUDAY PÉTER–MUDRÁK ATTILA: A selmecbányai Szent Katalin-templom KRISTÍNA ZVEDELOVÁ–MIROSLAV SLÚKA: Új felfedezések Tótpróna Mindenszentek-templomában
JURAJ GREGOREK–KOREŇ PÉTER: Az ólublói Szent Miklós-templom középkori és barokk kori falképeinek feltárása és restaurálása

A folyóirat a Magyarország Kormánya által támogatott Rómer Flóris Terv keretében készült.
Kiadja a Teleki László Alapítvány » cím 1067 Budapest, Eötvös u. 24.
felelős kiadó: dr. Diószegi László
szerkesztő: Kollár Tibor
ISSN 2732-2211

ARCHÍVUM

A FOLYÓIRATOK OLVASÁSÁHOZ BEJELENTKEZÉS/REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.