Felújítási munkák az érábrányi premontrei kolostortemplomon

Javarészt 13. században épült, magyar vonatkozású templomok újulnak meg a magyar kormány finanszírozásában, a Teleki László Alapítvány lebonyolításában 2018 és 2023 között Erdélyben és a Felvidéken: az Árpád-ház program felújításai jelenleg is zajlanak.

Az egyik Érábrányban, a Partiumban, Bihar megyében (Románia), ahol a premontrei kolostortemplomot mentik meg a program keretében a szakemberek.

Itt 2019-2020-ban az előkészítő tervezői és engedélyeztetési feladatok elvégzése történt meg. Elkezdődött a 2003-ban készült tervek teljes körű aktualizálása, szerződést kötöttünk új tartószerkezeti szakvélemény, valamint villamossági terv elkészítésére.

A 2020. év kivitelezési fázisai a következőket foglalják-foglalták magukban: apszisboltozat restaurálása, a kazettás mennyezet elkészítése, repedések kezelése, kiegészítő falazatok elkészítése, téglapadló kivitelezése.

A munkálatokról Kállai Szabolcs kivitelező fotóival számolunk be.