szentdemeter th

Előkészületben a szentdemeteri római katolikus templom falképeinek restaurálása

szentdemeter th Késő gótikus falképek kerültek elő Szentdemeterben. A Kis-Küküllő partján fekvő római katolikus templom szentélyének késő gótikus falképei Szent Mihály arkangyalt, Fájdalmas Krisztust, illetve apostolokat, mártír szenteket ábrázolnak. A falképek egy a közelmúltban végzett falkutatás eredményeként kerültek elő, részleges feltárásuk és sürgősségi konzerválásuk már megtörtént. A Kis Küküllő partján fekvő Szentdemeter római katolikus temploma 13–14. századi eredetű, sokszögzáródású szentélye, a hajó gótikus hálóboltozata és nyugati kapuja 15. századi átépítés eredménye. A műemlék nyugati tornya a 18. század végén épült. A szentély most előkerült falképeinek teljes feltárása érdekében a cementhabarcs-lábazatot és a falak mentén a betonpadlót már elbontották. Az előkészítő munkálatok elősegítik az alapfalak száradását, megóvják a templom falait a további nedvesedéstől. A Rómer Flóris Terv 1,5 millió forinttal támogatja a 15. századi falképek teljes feltárásának és konzerválásának első ütemét.