Elkezdődtek Tompaháza Árpád-kori református templomának tető-helyreállítási munkálatai

Tompaháza az erdélyi Fehér megyében lévő, körülbelül hatszáz lelkes település, kis számú magyarsággal. A falu református temploma az itteni szórványmagyarság egyik kiemelkedően értékes építészeti emléke. A 13. század második felében épült templom legértékesebb része a nyugati torony és a vele egybeépült karzat; a szentély falában eredeti falfülkék is megőrződtek.

A templom tetőszerkezetének helyreállítási munkálatai a Kárpát-medencei Árpád-kori épített örökség megóvására létrejött Árpád-ház program támogatásával kezdődhettek el.