Apátság a víz alatt

A Romániában található Pécska falut a 11. században már magyarok lakták. Határában a Maros mellett találhatók Ajtonymonostor 11. századi romjai, melyet 1204-ben említenek először. A monostor valószínűleg a tatárjáráskor pusztult el, és nem építették újjá. A romok nagy részét a 15. században a Maros elmosta. 1415 után nem található róla említés.
Egy kutatócsoport a Teleki László Alapítvány megbízásából előzetes víz alatti régészeti felderítést végzett május végén a Maros medrében Ajtonymonostora középkori apátság víz alá merült maradványainak kutatására. A terület Szemlak és Pécska között található, Romániában. A kutatás célja adatok gyűjtése egy későbbi dokumentációs, feltáró projekt megalapozásához.
 
A lelőhely a Maros alsó szakaszán található. A kutatók a felderítés során oldalpásztázó szonárt használtak, amely a mederből kiálló jelenségeket képes dokumentálni, illetve képüket a hajó GPS koordinátájával együtt elmenteni. A műszerrel 20-20 méter széles sávokat tudtak megvizsgálni a nyomvonaltól jobbra és balra.
 
A kutatási területről visszatérőben a Szemlak feletti kanyar előtt, a bal partnál kősort láttak a part mentén. Ezen a ponton a parton egy kanyargós árok torkolata figyelhető meg. A torkolat alatti szakaszon, a part mentén, a víz alatt két nagyobb szonárjelenséget is észleltek. A kősor vulkanikus jellegű (de nem bazalt) kövekből áll, amelyek között a felszínen nem láttak kötőanyagot.
 
A 2. Katonai Felmérés térképe alapján itt folyószabályozási munkálatok is zajlottak, valamint korábbi meder kiágazása is lokalizálható erre a területre. Lehetséges, hogy a 19. századi folyószabályozáshoz, esetleg a korábbi mellékág használatához kapcsolódik a kövezés és a jelenségek a mederben (a Dunán ismert fok-gazdálkodás során természetes és mesterséges csatornák bejáratát alakították ki úgy, hogy a medreket nyitni-zárni lehessen).
A kövezett partszakasz, illetve az itt előkerült szonár jelenségek is azt mutatják, hogy nagy számban lehetnek a Marosban teljesen ismeretlen objektumok, amelyek arra várnak, hogy felfedezzék őket. A kolostorok térségében átkelőkkel, malmokkal, kikötőkkel, halászóhelyekkel lehet számolni.