Veszélyeztetett örökség – veszélyeztetett kultúrák – 3

2009. október 16-17.
Bákó – Lábnyik

A moldvai csángók
V. Nemzetközi tudományos konferencia

Konferencia program: magyar-amagyar-bromán

A Teleki László Alapítvány immár ötödik alkalommal rendezi meg a Veszélyeztetett örökség – Veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók c. nemzetközi tudományos konferenciát.

A konferenciákon a moldvai csángókkal kapcsolatos történeti, néprajzi kérdések mellett a csángók mindennapjait meghatározó egyházügyi, oktatási és szociológiai problémák is fókuszba kerültek.

2006-ban és 2008-ban Bákóban és Pusztinán megrendezett találkozó tudományos hozadéka mellett nagy jelentőségű volt a magas rangú egyházi személyiségek részvételével a magyar nyelvű misével kapcsolatban megrendezett egyházügyi kerek-asztal. Kiemelkedő egyházpolitikai sikert jelentett, hogy a 2008-as konferencia keretében magyar nyelvű misét tudtunk rendezni a pusztinai Szent István templomban, aminek eredményeként eddig szinte lehetetlennek tűnő folyamat indult el.

Az idei konferencia első napján tudományos előadások hangoznak el a szórványok lelki gondozása, a moldvai csángók és a katolikus egyház kapcsolata, a moldvai csángók középkori emlékei és más témaköröken.

A nap zárásaként egyedülálló eseményre, Petrás Mária csángó keramikus kiállításának megnyitására kerül sor:
A konferencia második napját, a kis moldvai csángó faluban Lábnyikon rendezzük. Kerek-asztal beszélgetés keretében tudományos, művészeti vagy közéleti területen kiemelkedő teljesítményt elérő csángó fiatalokat mutatunk be.

 

A konferenciát Cserháti Ferenc püspök úr által celebrált magyar nyelvű mise zárja, amelyen koncelebránsként számos csángó pap is részt vesz. Úgy gondoljuk, hogy a püspöki mise korszakhatárt jelenthet a moldvai csángók életében.

{gallery}photos/rendezvenyek/bako_labnyik_2009{/gallery}

Sajtó

Anyanyelven hirdetni az evangéliumot (Háromnyelvű mise Csángóföldön) — Fekete Réka

Nagyon fontos, hogy az együtt élő, különböző kultúrához tartozó és különböző nyelvet beszélő emberek megtanulják egymás nyelvét. De ennél még fontosabb, hogy szót értsenek, békében és egyetértésben éljenek — mondta magyar nyelvű igemagyarázatában Cserháti Ferenc esztergomi segédpüspök szombat este azon a háromnyelvű misén, amelyet Petru Gherghel jászvásári római katolikus püspökkel együtt celebrált a Bákó megyei Lábnyikon. A moldvai püspök ugyanezt hangsúlyozta, mondván: mindenkinek az ő hitével, kultúrájával, hagyományaival és saját nyelvén kell hirdetnie az evangéliumot. A budapesti Teleki László Alapítvány szervezésében pénteken Bákóban kezdődött, Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák/A moldvai csángók elnevezésű konferencia szombaton Lábnyikon folytatódott, ahol csángó fiatal értelmiségiek mutatkoztak be. Közülük többen otthon kamatoztatják tudásukat, mások Magyarországon dolgoznak, szolgálnak, és onnan segítik a csángók törekvéseit a megmaradásért. Szombat este a konferencia záróakkordjaként tartottak magyar, román és latin nyelvű misét, amelyet közösen celebrált a magyar és a román püspök, koncelebráltak csángó származású papok.

A missziós vasárnap alkalmával elmondott igemagyarázatában Cserháti Ferenc hangsúlyozta: nem élhetünk egymás mellett közömbösen, idegen módra vagy éppen ellenséges módon egymással szemben, hiszen mi mind egy közösségben együttesen és egymásért vagyunk Isten soknyelvű, sokszínű, mégis egyetlen egyháza, népe az egyháznak. A külföldi magyarok lelki szolgálatának összehangolásával is megbízott püspök kiemelte, mi gazdagítjuk egymást azáltal, hogy különfélék vagyunk és különféle hagyományokat őrzünk, tanulhatunk egymástól, ugyanakkor „egymás megértésében mindig döntő fontosságú kérdés, készek vagyunk-e tanulni, és készek vagyunk-e beszélni a szívek nyelvét, a szeretetnek a nyelvét, amelyet mindenki megért”. Az egyházfő leszögezte: „az egyházközségek, a lelkészségek, de minden plébánia és minden egyházmegye nagy lehetősége, hogy a béke evangéliumának otthonává, a népek közötti kiegyezés és a megbékélés hasznos talajává váljanak”.

Petru Gherghel jászvásári püspök egyetértett az elmondottakkal, és kiegészítette azzal: „nem hirdethetjük az evangélimot szeretet, egymás megbecsülése, egymás tisztelete nélkül, ezért kérjük az Urat, hogy mindannyiunknak ugyanaz a hite legyen, és legyen bátorságunk, hogy mindenki a saját nyelvén dicsérje az Urat”.

A szentmise alatt mindvégig a hívek két nyelven mondták válaszaikat, a legtöbb ének magyar nyelven csendült fel a templomban, a szomszédos falvakból érkezettekkel együtt a helyiek elénekelték a Boldogasszony anyánk kezdetű régi magyar himnuszt. Ţampu Péter helyi plébános azzal zárta a misét, hogy kéri a híveket, „vigyék tovább ennek a szép liturgiának a szellemét”, amit vastaps fogadott. A papok kivonulása után a pusztinai csoport megadta a hangot az Ó, Szent István dicsértessék kezdetű dalhoz, a spontán magyar nyelvű éneklés még jó negyedóráig eltartott.

Lapunk kérdésére Diószegi László, a budapesti Teleki László Alapítvány elnöke úgy méltatta a Lábnyikon történt eseményt, hogy annak történelmi jelentősége van, és úgy véli, ezáltal új fejezet kezdődhet a moldvai magyar mise ügyében.

 Forrás: www.3szek.ro

 Példa nélküli mise Csángóföldön

Történelmi esemény Csángóföldön. Együtt misézett Petru Gherghel moldvai római katolikus püspök és Cserháti Ferenc esztergomi segédpüspök a Bákó melletti Lábnyikon. A példa nélküli szertartás a csángó konferencia záróakkordja volt.

A moldvai csángómagyarok 1990 óta kérik a Jászvásári Püspökséget, hogy engedélyezze magyar mise tartását. A pusztinaiak egy csoportja a Vatikánig is eljutott a kéréssel, de eddig csak ígéretet kaptak.

A magyar, román és latin nyelvű szertartáson Petru Gherghel jászvásári püspök arra bíztatta a híveket, hogy anyanyelvükön dicsérjék az Urat.

Két püspök egy kis csángó faluban. Az egyik megyéspüspök, Petru Gherghel, aki részt vett a magyar nyelvű szentmisén, természetesen ő román nyelven celebrálta, ezzel egy olyan ajtó nyílt ki, amin most már be kell menni és szépen végigmenni az úton – mondta Diószegi László, a Teleki László Alapítvány elnöke.

A konferencia résztvevői áttörésnek nevezték a többnyelvű egyházi szertartást, és egyetértettek abban, hogy radikális lépések helyett a párbeszédre kell alapozni a magyar mise kérdését Csángóföldön.

Forrás: www.csango.ro

 

Összefoglaló a“Veszélyeztetett örökség – Veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók”konferenciáról

A Teleki László Alapítvány immár ötödik alkalommal rendezte meg a “Veszélyeztetett örökség – Veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók” c. nemzetközi tudományos konferenciát. A konferencia első napján tudományos előadások hangoztak el a szórványok lelki gondozása, a moldvai csángók és a katolikus egyház kapcsolata, a moldvai csángók középkori emlékei és más témaköröken. A nap zárásaként egyedülálló eseményre, Petrás Mária csángó keramikus művész ” Mária erejével…” c. kiállításának megnyitására került sor: A konferencia második napját, a kis moldvai csángó faluban Lábnyikon rendeztük. Kerek-asztal beszélgetés keretében tudományos, művészeti vagy közéleti területen kiemelkedő teljesítményt elérő csángó fiatalokat mutattunk be. A konferenciát Petru Gherghel iasi-i megyés püspök és Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök által celebrált magyar-román-latin nyelvű mise zárta, amelyen koncelebránsként négy csángó pap is részt vett. Meggyőződésünk, hogy a magyar nyelvű püspöki mise korszakhatárt jelent a moldvai csángók anyanyelvű miséje történetében. A Teleki László Alapítvány a jövőben folytatni kívánja a moldvai csángókkal kapcsolatos tevékenységét, konferenciák, kutatások és egyéb programok szervezését.