mezogecse 3

Tovább folytatódik a vedresábrányi református templom felújítása

mezogecse 3

A vedresábrányi református templom kivitelezési munkái a műemléki helyreállítási terv első, statikai megerősítésre vonatkozó fázisa szerint a következőket foglalták magukba: – a jelenlegi padlózat eltávolítása, állványzati munkák a fedélszék elbontásához – jelenlegi, statikailag nem megfelelő, károsodott elemeket is tartalmazó fedélszék, illetve héjazatának elbontása – a hajó és a szentély falkoronájának kiegészítése egy 85cm magas tégla ráfalazással a teljes kerület mentén a falkutatások során előkerült román kori nyílások záradékainak kiegészítésével, főpárkány kialakításával – kettős, keményfa koszorúgerendasor elhelyezése az új falkoronán fém lehorgonyzással az elkészült falazatrészbe, a szükséges tárcsamerevség biztosításával – a hajó újkori nyugati oromzatának részleges visszabontása és új oromfal elkészítése – a fedélszék torony felőli bejáratának átalakítása, új teherkiváltó beiktatásával – új fedélszék elkészítése, a faanyag tűzvédelmi lekezelése. A felújítás a kazettás mennyezet, hajó és szentély külső és belső vakolásával, festéssel, padló kialakításával folytatódik.

{gallery rows=1}images/esemenyek/vedresabrany2{/gallery}