Másfél milliárd forint népi építészetre: június 24-től lehet támogatási kérelmet benyújtani

Alföldi helyi védettségű parasztház – megújult a Népi Építészeti Program 2017. évi támogatásából

Június 17-én, hétfőn sajtótájékoztatót tartottak a Népi Építészeti Programról, amely idén 1,5 milliárd forint keretösszegből valósul meg.

Dr. Földváry Gábor, a Miniszterelnökség örökségvédelemért felelős miniszteri biztosa a tájékoztatón elmondta: Magyarország Kormánya 2019-ben folytatja a 2017. évben életre hívott Népi Építészeti Programot, amelyet ettől az évtől a Teleki László Alapítvány gondozásába helyez.

A korábbi évek tapasztalatainak levonása után a programban a következő változások történnek:

– a várhatóan képbe kerülő több száz helyszínen szakértői hálózat segíti majd a támogatott kérelmezők munkáját; a felmerülő kérdésekre minden, a felújítást megkezdő tulajdonos válaszokat kap a Teleki László Alapítvány által felkért szakmai mentoroktól, akik szükség esetén a helyszínen  tanácsaikkal is támogatják a munkálatok szakszerű megvalósulását;

– a kérelmek elbírását végző bírálóbizottság kibővül: helyet kap benne a Magyar Művészeti Akadémia, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Építőművészek Szövetsége valamint a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti Tanszékének képviselője. A támogatásokat a bizottság javaslatai alapján ítélik oda.

GYÜD, baranyai népi lakóház, 1950 körül. Szabadtéri Néprajzi Múzeum

A Népi Építészeti Program azért is jelentős, fejtette ki a miniszteri biztos, mert az elmúlt évek megmutatták, milyen fontos, hogy kézzelfoghatóan tudjuk bizonyítani és megmutatni több mint ezeréves Kárpát-medencei jelenlétünket. A népi örökség épített emlékei a legsérülékenyebbek közé tartoznak, megóvásuk, megújításuk elsődleges fontosságú az ezredfordulón. A 21. századba átvihető örökségelemek a magyar nemzet identitásának meghatározó elemei maradhatnak így, a személyes és közösségi kép formálását is adhatják.

Vukoszávlyev Zorán építészmérnök, a program szakmai vezetője kapcsolódva a miniszteri biztos szavaihoz elmondta: a népi építészeti örökség, bár veszélyeztetett, és sokat pusztult az elmúlt évtizedekben, részben még megmenthető. Ennek érdekében az ez évi program már nemcsak felújításra, építési tevékenységre nyújt támogatást, de egy-egy épület értékfeltárására is, amire ugyancsak benyújtható támogatási kérelem.

A szakmai vezető kiemelte: a program célja a felújítások támogatása mellett a hagyományos építési technológiák fenntartása, a mesterségbeli tudás átörökítése is egyben, és kiemelten fontos, hogy a felújítások hagyományos szerkezetek – fa nyílászárók, korhű tetőfedések, burkolások stb. – alkalmazásával valósuljanak meg.

PERKUPA, Bódva-völgyi lakóházak utcaképe, 1954 körül. Szabadtéri Néprajzi Múzeum


A programban olyan természetes és jogi személyek – magánszemélyek, önkormányzatok, szervezetek stb. – folyamodhatnak támogatási kérelemmel a Program Megvalósítójához, amelyek országos vagy helyi védettségű épülettel rendelkeznek. A támogatás lehetséges mértéke a teljes bekerülési összeg 50 és 80 százaléka közötti. Magánszemély tulajdonosok és a hátrányos helyzetű régiókban, azon belül a kétezer főnél kisebb lélekszámú települések önkormányzatai számíthatnak a legmagasabb (maximum 80%-os) támogatási intenzitásra. A támogatás összege minimum 500 ezer, maximum 20 millió forint lehet, ami az elvárt önerővel egészül ki.

www.nepiepiteszetiprogram.hu oldalon június 24-én nyílik meg a támogatási kérelem benyújtására szolgáló online felület. A kérelmeknek harminc napon belül kell beérkezniük. A Teleki László Alapítvány június 27-én szakmai tájékoztató napot tart, amelyen minden érdeklődő választ kaphat a programmal kapcsolatos kérdéseire.