Magyarországi támogatásból mentik meg az erdélyi Tacs református templomának értékes famennyezetét

Amint arról az erdélyi és anyaországi sajtó is hírt adott, múlt héten szombaton este leomlott az erdélyi Tacs református templomának tornya.

A Beszterce-Naszód megyei, túlnyomórészt magyarok lakta település református temploma a 18. században épült, és évek óta használaton kívül állt. A helyi reformátusok megvásárolták a korábban a szászok által emelt evangélikus templomot és parókiát, felújították, és azt használják.

Eredeti templomuk korábban is szenvedett már el károkat, és műemlékes szakemberek szerint felújítási költsége nem állt volna arányban építészeti értékével. Mint Káldi Gyula építésztől, a határon túli magyar műemlékek megmentésével foglalkozó Teleki László Alapítvány kuratóriumi tagjától megtudjuk, az épületnek olyan súlyos statikai problémái vannak, hogy lényegében menthetetlen, ezért fájó szívvel, de lemondtak a felújításáról. Az 1711-ben készült kazettás famennyezet viszont rendkívül értékes, ezért annak megmentése már korábban is a tervek között szerepelt.

A magyar kormány finanszírozásából működő, a Teleki László Alapítvány által lebonyolított Rómer Flóris Terv keretében, a helyi reformátusokkal egyetértésben a felújítás után a famennyezetet áthelyezik az egykori evangélikus templomba.

A restaurálást vezető Mihály Ferenc beszámolójából kiderül, hogy 2017 júniusában egy erős vihar mindkét oldalon megbontotta a templom bádoghéjazatát. A károkat rövid időn belül sikerült helyreállítani, ám 2019 augusztusában egy újabb vihar ismét kifödte a templomot. Ezúttal a déli oldalról a bádoghéjazatot teljes egészében feltépte, a hajó fölötti részt a templom túloldalára, a szentély fölöttit pedig körülbelül 20-30 méterrel tovább, a közeli temetőkertbe repítette.

A károkat ismét helyreállították, egyúttal a festett kazettás mennyezeten is elvégezték a szükséges munkálatokat: a kazettás mennyezetet lebontották, a festetlen részeket portalanították, a mennyezetet fertőtlenítették, elraktározták.

A templom bemutatása a Rómer Flóris-terv oldalán: http://www.romerterv.hu/muemlekeink/tacs-reformatus-templom-erdely/