Különleges gazdasági épületek Mecséren

A Szigetköz kivételes módon őrzi annak a kornak az emlékét, mikor még a középső országrészt jelentős kiterjedésű lápos-ligetes erdők és mocsárrétek borították. Bár e vidéken is változásokat hozott a Duna szertelen mellékágainak szabályozása, a természeti kincsek gazdag tárháza a mai napig fellelhető a Mosoni- és Öreg-Duna mentén. E természeti erőforrások egykor jó megélhetést biztosítottak, ezért rendkívül vonzóak voltak az ide települők számára. A Szigetközben a pásztorkodás, hal- és vadgazdálkodás, azaz az állatokhoz kötődő tevékenységek művelése volt legjellemzőbb, így az ehhez szükséges gazdasági épületek, építmények még a 20. század első felében is jelentős számban voltak itt megtalálhatók. A mecséri pajta egyike ezen kevés számban fennmaradt épületeknek, melyek átvészelték a múlt század jelentős átépítési és bontási hullámait. A különleges épület megújulása 2021-ben zárult le, a tulajdonos értékőrző munkájához szakmai és anyagi támogatást a Népi Építészeti Program nyújtott.

Az épületről bővebben és a Népi Építészeti Program egyéb, példaértékű felújításairól a hamarosan megjelenő Élhető örökség című kötetünkben olvashat majd!