gereny17 th

Gerény – rotunda görög-katolikus templom munkálatai

gereny17 thA rotunda keleti és déli oldala mellett 2016-ban régészeti feltárással a 13-17. századi külső szintig lesüllyesztették a terepszintet és részlegesen feltárták a hevenyészett, kőből rakott körítőfal egy szakaszát. A nyár folyamán elkészült a templom környezetének kertépítészeti rendezése, a drénvezetékek elhelyezése és tizenöt méter hosszúságban megtörtént a feltárt támfal újrafalazása is. A korabeli szintre süllyesztett terület és a jelenlegi terepszint közötti áthidalására a sekrestye északkeleti sarkánál 4 fellépésből álló téglalépcső készült.

A kertrendezési munkák mellett tavasszal megtörténik a templom külső újravakolása is. A homlokzatok nagy részéről 2017-ben távolították el az erősen cementes vakolatot, melynek nyomán néhány újabb, bár korábbról már ismert középkori részlet került felszínre. Ilyen a rotunda egykori déli bejárata, egyik karéjának ugyancsak elfalazott résablaka. E részletek bemutatása is célja a jelenlegi homlokzat-helyreállításnak. A homlokzatok újravakolása a középkori felületképzést felidézve történik meg, melyhez festőrestaurátori művezetés nyújt segítséget.