Folytatódik az értékmentés: a Népi Építészeti Programban július 31-étől újra várják a támogatási kérelmeket

A Népi Építészeti Programot a magyar kormány hozta létre: a 2019 óta a Teleki László Alapítvány lebonyolításában, évi 1,5 milliárd forintos keretből zajló program célja, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújtson olyan védett épületek tulajdonosainak – szervezeteknek és magánszemélyeknek –, amelyek népi építészeti értéket képviselnek.

A program iránt egyre nagyobb az érdeklődés, így a Teleki László Alapítvány július 31-én újra megnyitja a lehetőséget kérelmek benyújtására. Az érdeklődők ezúttal is szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhetnek támogatást.

A részleteket tartalmazó Tájékoztató 2020. július 31-én 8:00-kor jelenik meg a www.telekialapitvany.hu/nepi-epiteszeti-program weboldalon. Itt az ingatlantulajdonosok bővebb információt találnak a kiírásról.

A Népi Építészeti Program a műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló, épített örökség egyedi elemeinek veszélyelhárításához, megóvásához, részleges vagy teljes helyreállításához biztosít forrást. Az odaítélhető vissza nem térítendő támogatás összege kérelmenként legalább 500 ezer, legfeljebb 20 millió Ft.

A támogatás mértéke természetes személyek és önkormányzatok (ideértve a kisebbségi önkormányzatokat is) esetén a tevékenység megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, egyéb esetben legfeljebb 50%-a.

A támogatási kérelmek elbírálását a Miniszterelnökséget vezető miniszter által felkért bíráló bizottság végzi. A döntés meghozatalát követően a kérelmezőt írásban értesítjük a döntésről.

A támogatási kérelmeket a július 31-én megjelenő támogatási felhívás közzétételét követő 45 napon belül kell benyújtani a Teleki László Alapítvány által üzemeltetett online felületen: www.telekialapitvany.hu/nepi-epiteszeti-program/

További információ a kapcsolat@nepiprogram.hu e-mail címen kérhető.