borsi18b th

Év végi helyzetjelentés Borsiból: terv szerinti haladás mindkét épületen

borsi18b th

A borsi Rákóczi-kastélyról nemrég azt írtuk: ha továbbra is jól, a tervezett ütemben halad a felújítás, tartható a 2020-ra előirányzott átadás.

Az év végi helyszíni szemle során tapasztaltak azt bizonyítják, hogy a terv szerinti befejezésre továbbra is minden esély megvan.

A B – vagyis az 1940-es évek felújításakor Lux Kálmán műépítész által a kastély hátsó frontján felhúzott – épület tetejét elbontották, a zárófödém szintjén elkészült az új vasbeton koszorú. A földszint fölött lévő közbenső és a záró acélszerkezetű födém cserélendő gerendáit kibontották, az újakat beépítették. Elhelyezték a gerendasoron tervezett trapézlemez terítését, elkészült a vasszerelés és bebetonozták a födémeket.

Megkezdődött a tetőszerkezet ácsolása, a sárgerendákat hiánytalanul rögzítették, a keleti szárny főszaruállásainak fedélszékeit felállították. Az épületben ezenkívül a padlósüllyesztéssel kapcsolatos régészeti feltárások és azok dokumentálása is folyamatban van.

Ami az A, vagyis főépületet illeti, itt a nyugati szárnyon teljes terjedelemben elbontották a tetőszerkezetet, az épületszárny déli felében a közbenső és a zárófödémet. A nyugati szárnyon lévő elkészült a falegyen falazása, valamint a vb, koszorú betonozása.

A nyugati szárny oromfaltól északra eső szakaszán valamint az északi szárnyon megácsolták a tetőszerkezetet és azt fóliaterítéssel védték be. A földszinten elbontották a tervezők által kijelölt falakat, kialakították az új, közbenső acélszerkezetű födém gerendáinak helyét. Az acélgerendák beépítése megtörtént és bebetonozták a közbenső vb födémlemezt. A padlószint süllyesztéséhez szükséges régészeti szondázások itt is megkezdődtek, egyidejűleg folyamatos a padozat alatti talajcseréhez szükséges földkitermelés.