Értékes porta újult meg Tárnokrétin

A Rábca folyó jobb partján található település, Tárnokréti főutcáján áll ez a porta, melynek gádoros lakóháza a mestergerenda faragása alapján 1892-ben épült. Még állnak építéskori szerkezetei: vert vályogfala, ollóágas szelemenes fedélszéke náddal fedve, a helyiségeket záró pórfödém. A kamra födémje egy korábbi épület XVIII. századi faragott gerendáit őrzi. A kamrában és konyhában fennmaradtak a hagyományos rakott tűzhelyek és mászókémény is. A porta további történeti értékei az udvart keresztben lezáró, fából épült pajta, gémeskút és a telket határoló egykori deszkakerítés, melynek még ma is állnak faragott oszlopai.
A Népi Építészeti Program az elkészült szakvélemények és tervek alapján az épületegyüttes teljes állagmegóvó felújításának kiviteli munkáit támogatta. Elkészült a lakóház falazatának, födém- és tetőszerkezetének megerősítése. A tető utólagos ökörszem ablakos felnyitásainak megszüntetésével visszaállították az épület egykori tömegét, a nádhéjazatot javították. A meglévő tüzelőberendezéseket felújították, a tisztaszoba helyi analógiák alapján új zöldmázas cserépkályhát kapott. A szintén történeti értékű nyílászárókat restaurálták. A csapadékvíz elvezetésére az ereszaljban folyókát alakítottak, és járdáját téglával burkolták. Megtörtént a pajta helyreállítása is a nádfedés megújításával, a homlokzaton deszka- és nádburkolat elhelyezésével. A deszkakerítés és a kapu archív fényképek alapján történt újraépítésével a teljes porta visszanyerte az utcaképet is meghatározó történeti megjelenését.