meghivo_konyv_a

Diószegi László könyvének bemutatója

meghivo_konyv_a

2015. január 28-án 16:00 órakor az Országos Széchényi Könyvtárban kerül sor a Teleki László Alapítvány kiadásában megjelent Diószegi László: Válság és integráció. Gazdasági egyesítési tervek a Duna-medencében az 1929-1933. évi világgazdasági válság időszakában c. kötet könyvbemutatójára. A megjelenteket köszönti Prof. Emeritus Granasztói György történész, volt nagykövet, a Teleki László Alapítvány kuratóriumának elnöke. A könyvet bemutatja Jeszenszky Géza történész, egyetemi tanár, volt külügyminiszter.

Összefoglaló:

Diószegi László könyve az 1929-33-as nagy gazdasági világválság idején született Duna medencei gazdasági egyesítési tervezetek mutatja be, magyar és angol levéltári dokumentumok alapján. Az elképzelések a közép-európai dominanciáért folytatott francia-német vetélkedés jegyében születtek: Németország ekkora tudott talpra állni az I. világháborús vereség után és a német-osztrák vámuniós tervezet bejelentésével egyértelmű jelét adta annak, hogy az európai politikai hadszíntéren ismét számolni kell vele. Párizs ugyanakkor a világháború utáni status quo fenntartásában volt érdekelt, ezért mindent elkövetett annak megőrzéséért. A munka, amely a szerző PhD disszertációja volt, a történelmi stúdiumok körébe tartozik, azonban tanulságai máig hatóak. A gazdasági és politikai önállóságukat, vámhatárukat féltékenyen őrző, szomszédjaikra nagy gyanakvással tekintő közép- európai kisállamokat a válság az együttműködés irányába terelte. A kooperációt azonban akadályozták a feloldatlan történelmi konfliktusok, a tőke és az őszinte együttműködési szándék hiánya. A térséget feldaraboló nagyhatalmak pontosan tudták, hogy a terület pénzügyi összeomlása súlyos hatásokkal lehet az európai gazdaságra, azonban cselekedeteiket önző, rövidtávú hatalmi érdekek vezérelték. Az eredmény a térség problémáinak hosszú évtizedekre történő prolongálása lett, amelynek következményeként a Duna medence országai válságról válságra bukdácsolva a német, majd a szovjet nagyhatalmi terjeszkedés áldozatává váltak.