a szorvany emlekei

A Teleki László Alapítvány kiadásában megjelent “A szórvány emlékei” című kötet

a szorvany emlekei Igazi különlegességgel folytatódik a Teleki László Alapítvány kiadásában megjelenő a Kárpát-medence különleges épített örökségét bemutató reprezentatív sorozat, amelyben eddig a Középkori falképek Erdélyben, a Falfestészeti emlékek a középkori Magyarország északkeleti megyéiből , Építészet a középkori Dél-Magyarországon című kötetetek jelentek meg.

A most megjelenő könyvben a Kollár Tibor szerkesztő által verbuvált kiváló szerzői gárda az erdélyi magyar szórvány kiemelkedő középkor emlékeinek bemutatására vállalkozott.

A választott terület a tágan értelmezett Dél-Erdély, ahol a magyarság erősen szórványosodik, sok településen egyedül a középkori templom tanúskodik a település magyar múltjáról. Néhány év múlva a romlás az épített örökséget is súlyosan fogja érinteni, már sok templom tető nélkül omladozik. A pusztulás tünetei mellett heroikus erőfeszítések eredményei is láthatók, több templomot magánerőből vagy alapítványi támogatással sikerült megmenteni. A kutatások új eredményeket is hoztak, melyek fontos adalékokkal szolgálnak a középkori Magyarország művészettörténetéhez.

A tanulmánykötet kitűnő szerzők tollából, közérthető stílusban mutat be egy-egy fontos építészeti emléket, amely méltón reprezentálja Dél-Erdély fontosságát a helyben lakók és a szélesebb érdeklődő közvélemény számára.

A műemlékek szöveges bemutatása bőséges, művészi színvonalú fényképanyaggal egészül ki.

A kötet paraméterei:

Kollár Tibor: A szórvány emlékei
Terjedelem: 349 oldal
ISBN szám: 978 963 7081 248
Megjelenés éve: 2013
Ára: 10.000.-Ft

Ha közvetlenül a kiadótól rendeli meg, a könyvek árából 30% árengedményt biztosítunk.

Tartalomjegyzék

Előszó

Marosi Ernő
Figurális ívbéllet-díszű, román kori kapuzatok erdélyi szász emlékcsoportja

Havasi Krisztina
Boroskrakkó XIII. századi templomáról

Lővei Pál
Középkori sírkövek Boroskrakkón

Szabó Tekla
Boroskrakkó újonnan előkerült freskótöredékei

Szakács Béla Zsolt
A tamáshidai templomrom

Szabó Tekla
Női viseletek az őraljaboldogfalvi falképen.
Nyugat és Bizánc találkozása

Kopeczny Zsuzsanna
A középkori Temesvár története az utóbbi évek régészeti kutatásai tükrében

Weisz Attila
Szászfenes középkori temploma

Kiss Lóránd
A szamosújvárnémeti református templom falképei

Gaylhoffer-Kovács Gábor
Alexandriai Szent Katalin legendája három szászföldi freskón. Somogyom, Homoróddaróc, Darlac

Jékely Zsombor
Máramarossziget elpusztult falképei és a legkorábbi magyarországi falképmásolatok

Bibliográfia

Korábbi kiadványaink